SC TERASTUD SRL

SC TERASTUD SRL

Din dorinta de a aduce pe piata romaneasca solutii noi si inovatoare in domeniul geologiei ingineresti, am infiintat SC TERASTUD SRL. Am combinat pasiunea pentru munca noastra si seriozitatea pe care o aratam fata de clienti, pentru a va putea  pune  la dispozitie  servicii de calitate.


Societatea noastra a luat fiinta in anul 2006 si este axata in mod special pe urmatoarele
activitati:

• Studii geotehnice pentru construcţii civile şi industriale

• Studii în vederea expertizării geotehnice a construcţiilor civile şi industriale

• Studii geotehnice necesare construirii / reabilitării căilor de comunicaţii – drumuri şi poduri

• Studiu geotehnic pentru industria miniera si energetic (Parcuri Eoliene)

• Studii geotehnice pentru construcţii şi refaceri ale traseelor de conductă (apă, petrol, gaze)

• Studii hidrologice şi hidrogeotehnice pentru traversare unor cursuri de ape în albia majoră şi minoră cu conducte, poduri, etc.

• Studii, proiecte geologice şi geotehnice pentru consolidări de teren

• Foraje de monitorizare a calităţii apei freatice si alimentare cu apa mica si mare adincime

• Foraje micropiloti

• Foraje geotehnice in balastiere si cariere


Documentatia se intocmeste in conformitate cu Normativul NP 074/2007 privind PRINCIPIILE EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE
.

Documentatiile geotehnice sunt întocmite atât pentru constructii noi cât si pentru constructii existente si reprezinta baza necesara pentru proiectarea oricarei constructii

Studiu geotehnic face parte din proiectul tehnic (P.T.) si este prezentat în anexa la proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor constructive (P.A.C.)

Solicitati un studiu geotehnic pentru a sti daca se poate construi si în ce conditii!
S.C. TERASTUD S.R.L Slobozia întocmeste studii geotehnice oriunde in tara pentru constructii : civile, industriale, miniere, energetic, edilitare si gospodarie comunala, drumuri si poduri, imbunatatiri funciare si altele.

Additional information