Terastud - Studiu geotehnic

Studiu geotehnic - cuprinde:

Faza teren

 • Executare foraje geotehnice
 • Penetrometrie
 • Prelevarea de probe geotehnice netulburate si tulburate din fiecare foraj functie de constitutia litologica

 

Faza laborator

 • Analize geotehnice pentru fiecare proba, granulozitate, umiditate naturala,
 • Plasticitate: limita de curgere, limita framântare, indice plasticitate, indice consistenta
 • Structura: greutate volumica, porozitate, indice de porozitate, gradul de umiditate
 • Caracteristici contractile
 • Compresibilitate: modulul de compresibilitate, coeficient de tasare specifica, tasare specifica la inundare
 • pentru fiecare foraj se vor prezenta: curbe de compresiune/tasare, diagrame ternare - argile - prafuri - nisipuri
 • Analiza pentru apa întâlnita în foraj

 

Faza birou

 • Intocmire documentatie studiu geotehnic (prezentare date, concluzii, recomandari)
 • Consultanta si verificare autorizata (MLPAT)

Cercetarea geotehnica are ca obiectiv obtinerea datelor geotehnice, a elementelor geologice, hidrogeologice si seismice referitoare la un amplasament pentru o descriere adecvata a proprietatilor terenului si pentru o estimare in domeniu de siguranta a valorilor parametrilor care vor fi utilizati in proiectarea geotehnica si in executia constructiei.

Studiu geotehnic reprezinta astfel, etapa initiala care trebuie avuta in vedere atunci cand se construieste sau se consolideaza un obiectiv indiferent de natura lui. De asemenea este indicat atunci cand cumparati un teren pe care vreti sa construiti un anumit imobil, sa aveti in vedere efectuarea unui studiu geo pentru evaluarea calitatii amplasamentului si a posibilitatii adaptarii la acesta a unui anumit obiectiv (constructie, etc.). In Romania, legislatia in vigoare nu permite proiectelor de reabilitare, modernizare, consolidare, a unei cladiri vechi sau de constructie a uneia noi fara sa aiba la baza studiu geotehnic, altfel autorizatia de constructie nu este eliberata.

De aceea, este foarte important sa acordati acestui studiu geotehnic, in faza de proiectare a oricarui obiectiv, o atentie sporita.

 

Additional information